Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin nimi
Venepaikkojen ja tilavarausten hallintaohjelman asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Paraisten kaupungin kulttuuriyksikkö ja tekninen yksikkö

Rekisterin vastuuhenkilö
Yksiköiden pääkäyttäjät

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yksiköiden henkilökunta

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja kerätään, jotta palvelujen käyttäjät sekä paikat ja tilat voidaan yksilöidä yksiselitteisesti, niin että maksut ja kulut kohdentuvat oikeaan henkilöön/toimintaan.

Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot
Etu- ja sukunimi
Henkilötunnus
Osoite
S-posti
Matkapuhelin
Mahdollinen henkilökohtainen kytkös yritykseen, yhdistykseen, kouluun tai muuhun toimintaan
(koskee ainoastaan tilavarauksia).
Käyttötarkoitus
Käyttäjien yksilöinti
Laskutus
Postitus ja laskutus
Ilmoittautumisjärjestelmän käyttäjätunnukset ja yhteystiedot
Viestit suoraan henkilölle
Varausmenettely

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään käyttäjän rekisteröityessä ohjelmaan. Rekisteröityminen on pakollista.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin viranomaisille, joilla on lailliset perusteet toimintaa koskevien tietojen keräämiseen.

Rekisterin suojausperiaatteet
Tietojen rekisteröinti ilmoittautumisvaiheessa tapahtuu SSL-suojatussa https-yhteydessä. Varausohjelman käyttö on suojattua ja edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot tallennetaan rekisterin tietokantaan.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja tietokantaan on tallennettu. Kirjallinen, allekirjoituksella varustettu pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Venepaikkojen osalta
Paraisten kaupunki, tekninen yksikkö
Rantatie 28
21600 Parainen

Tilojen osalta
Paraisten kaupunki, kulttuuriyksikkö
Rantatie 28
21600 Parainen