Varausehdot Venepaikat

Paraisten kaupungin venelaituripaikkojen vuokrasopimusehdot

Vuokrasopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vuokralainen on allekirjoittanut venepaikkahakemuksen.

Vuokrasopimuksen ehdot ovat seuraavat:

1. Vuokrasopimus on voimassa yhden veneilykauden kerrallaan tai anomuksen mukaan. Veneilykausi venelaiturialueella alkaa 15.4. tai kun alueen paalutus- ja kunnostustyöt on suoritettu ja kausi päättyy 30.11. Vene on kuitenkin poistettava venepaikasta ennen meren jäätymistä.
2. Vuokralainen saa kiinnittää veneensä vain hänelle vuokrattuun venepaikkaan.
3. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden venepaikkojen muuttamiseen ja vaihtamiseen esim. paaluvälien vaihteluun (+/-50cm).
4. Vuokralaiselle ei ole oikeutta luovuttaa tai vuokrata venepaikkaa kolmannelle osapuolelle.
5. Venettä ei saa säilyttää venepaikalla veneilykauden ulkopuolella. Kaupungilla on oikeus poistaa veneilykauden ulkopuolella venepaikalla olevan vuokralaisen veneen tämän kustannuksella. Tämä ei koske vuokralaista, joka on kirjallisesti anonut ja jolle on myönnetty lupa säilytyskauden pidentämiseen.
6. Venettä laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä veneen laiturissa kiinni ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja veneen sivuilla käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi sekä käytettävä tarvittaessa kiinnitysköysissä joustimia.
7. Veneen säilyttäminen venepaikalla sekä vesillä liikkuminen venelaiturialueella tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla. Kaupunki ei korvaa venepaikan käyttämisestä aiheutuvia vahinkoja lukuun ottamatta kaupungin syyksi luettavia törkeästä tuottamuksesta johtuvia vahinkoja, jolloin kaupungin vastuu rajoittuu sille maksetun vuokran määrään.
8. Kaupunki ei vastaa venelaiturialueella mahdollisesti vuokralaiselle aiheutuvista vahingoista, esimerkiksi alueelle pysäköityjen ajoneuvojen tai alueella olevien veneiden ilkivaltavahingoista, veneiden pohjakosketuksista tai sääolosuhteiden aiheuttamista vahingoista.
9. Kaupungilla on oikeus poistaa veneilykaudella väärin kiinnitetyt veneet, esimerkiksi väärällä venepaikalla tai maksutta olevat veneet, paalutus- ja korjaustöiden tiellä olevat veneet ja rakenteet, esimerkiksi laiturille luvatta tehdyt rappuset. Vuokralaisella ei ole oikeuttaa kiinnittää laitureihin mitään johtoja, rakennelmia tai laitteita eikä laitureilla saa säilyttää mitään irtainta.
10. Roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin astioihin. Oleville jäteastioille saa tuoda ainoastaan venepaikkojen veneistä tulevaa jätettä. Kaupungilla on oikeus vuokralaisen kustannuksella poistaa alueelle tuotu tai sinne kuulumaton irtain omaisuus toimittamalla arvoton tavara kaatopaikalle/lajitteluasemalle tai muutoin hävittämällä tai myymällä irtain omaisuus, jolla on myyntiarvoa, julkisella huutokaupalla tai muulla soveltuvalla tavalla.
11. Vuokralaisen on ilmoitettava itseään ja venettään koskevat henkilö-, osoite-, kotipaikka-, ja muut yhteystiedot. Osoitteen ja muiden tietojen muuttumisesta on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti.
12. Vuokralaisen on irtisanottava vuokrasopimus kirjallisesti. Jos vuokralainen irtisanoo sopimuksen 1.6. jälkeen, laituripaikasta veloitetaan vuokra täysimääräisenä.

Lisäys Snäckvikenissä (Snäckviken II ja III) ja Munkvikenissä sijaitsevien venelaituripaikkojen vuokrasopimusehtoihin.

Kaikilla niillä asiakkailla, joilla on voimassa oleva kirjallinen sopimus venepaikan vuokraamisesta Snäckvikenissä tai Munkvikenissä, on oikeus lunastaa itselleen avain, jolla pääsee laitureille ja jäteastioihin. Kaupunki perii 20 euron panttimaksun, jonka tulee olla maksettu ennen avaimen lunastamista. Avaimesta ei saa tehdä kopioita eikä sitä saa jakaa toisille; sopimuksen tehnyt henkilö on henkilökohtaisesti vastuussa avaimesta ja sen käytöstä. Avain palautetaan kaupungille ja panttimaksu palautetaan asiakkaalle viimeistään venepaikkaa koskevan sopimuksen irtisanomisen yhteydessä. Jos asiakas on kadottanut avaimen tai avain on muusta syystä hävinnyt, sopimuksen tehnyt voi joutua korvaamaan tästä laiturin ylläpitäjälle aiheutuvat kustannukset, kuten lukon ja avainten vaihtamisen. Korvaukset ratkaistaan tapauskohtaisesti. Jos sopimus irtisanotaan asiakkaasta johtuvista syistä, asiakas on velvollinen palauttamaan avaimen kaupungille välittömästi sopimuksen päättämisen jälkeen. Muussa tapauksessa sopimuksen tehnyt henkilö voi joutua korvaamaan tästä laiturin ylläpitäjälle aiheutuvat kustannukset.

Asiakkaalla on oikeus viedä lukittaviin jäteastioihin veneessä oleskelun aikana tai vapaa-ajan asunnolla syntynyttä polttokelpoista talousjätettä. Maksu sisältyy venepaikkamaksuun.