bokning.pargas.fi

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skol, idrotts och kulturutrymmen, Pargas stad läsåret 2024–2025

De som under läsåret 2024–2025 önskar fortlöpande hyra skolutrymmen och idrottsutrymmen ska lämna in sin ansökan elektroniskt på bokning.pargas.fi senast 19.5.2024. Ansökningsperioden öppnar måndagen den 6.5 och pågår till söndagen den 19.5. Beslut i ansökta tider fås inom juni månad.