Meddela koppling

Meddela koppling av privatperson till förening, företag, skola etc samt organisationens kontaktuppgifter för fakturering och kontaktperson. OBS flere personer kan vara kopplade till en förening, företag eller skola, meddela oss vilka personer.