Terapibassängen
Folkhälsanhuset i Pargas
Munkviksvägen 31
21600 Pargas


Bokningar för hösten 2024 och våren 2025 görs i bokningsprogrammet under ansökningstiden i maj 2024. 

Terapibassäng i Folkhälsanhuset hyrs endast ut till privata företag och föreningar. Bassängen hyrs på timbasis och i första hand för längre perioder istället för enstaka evenemang. Verksamheten ska alltid ha en förebyggande och hälsofrämjande inriktning och drivas av en särskilt utsedd ledare. För utnyttjande av bassängen debiterar Pargas stad användarna en timhyra, som för tillfället är 50,10€ i timmen.

Terapibassängen är 6x12 meter och dess djup varierar mellan 1,2 – 1,5 meter. Vattentemperaturen hålls kring 30 grader. Bassängen är konstruerad så att vattennivån kan sänkas till 0,50-0,80 meter. Detta möjliggör bassängens utnyttjande för t.ex. simundervisning för småbarn. I bassängen ryms 20 personer.

Personen som ansvarar för simgruppens säkerhet BLANKETT (word)
Personen som ansvarar för simgruppens säkerhet BLANKETT (pdf)

 

Kontaktuppgifter:

Mikeal Enberg Sari Talvenheimo, bokningar (bassängkoordinator)
040 488 6070 040 152 3339 telefontid tisdag och onsdag kl 9-11