Aktuellt

20.3.2024

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skol, idrotts och kulturutrymmen, Pargas stad läsåret 2024–2025

De som under läsåret 2024–2025 önskar fortlöpande hyra skolutrymmen och idrottsutrymmen ska lämna in sin ansökan elektroniskt på bokning.pargas.fi senast 26.5.2024. Ansökningsperioden öppnar måndagen den 13.5 och pågår till söndagen den 26.5. Beslut i ansökta tider fås inom juni månad.

Förfrågningar och tillägsinformation:
Idrottsutrymmen mikael.enberg@pargas.fi
Kulturutrymmen lisa.taulio@pargas.fi

 15.12.2019

Hyresjusteringar – Pargas stad, Kulturutrymmen 1.1.2020

Följande utrymmen inom Pargas stads kulturenhets drift justeras från och med 1.1.2020.
Justeringen gäller även redan inbokade tider i utrymmena. En ny bokningsbekräftelse (på redan bokade tider) innehållande den justerade hyreskostnaden från 1.1.2020 skickas ut från bokning.pargas.fi inom januari månad.

Hyror för Kultursalen
Priserna inkl. moms 24% från 1.1.2020

• Hyran för repetitioner är 6 €/timmen.
• Hyra för publika evenemang, 150€ + 40 €/h för förberedande arbete/tekniker. Tiden för ett evenemang är kl. 12-23.
• Bygg eller repetitionstider före och efter evenemangstiden 12-23, 6€/timmen.
• Tekniker från husets sida till förberedelse, bygg, evenemang eller riv efter evenemang 40 €/timmen. OBS om stadens teknik används måste tekniker (evenemangets egen eller husets) finnas på plats vid bygg och riv.
Vill förening eller annan aktör arrangera fler publika evenemang under en kortare tidsperiod är hyran enligt följande:
• 150 € (+ 40 €/timmen för tekniker för den första tillställningen) / publik tillställning för de fem första tillställningarna
• 100 €/ publik tillställning för de fem påföljande tillställningarna
• 80 € / publik tillställning för de påföljande tillställningarna
• Hyran för repetitioner är 6 €/timmen.

Andra verksamhetssektorer i staden erhåller 35 % rabatt på priset för publika evenemang men även de måste anlita av staden hänvisad tekniker om man inte anlitar en egen sakkunnig tekniker.

Hyror för Framnäs
Priserna inkl. moms 24% från 1.1.2020
• Ett dygn 290€
• Förberedande kväll 85 € / kväll
• Hyra per timme 25€/h
• Köket 34€ / dag
• Annulleringsavgift 85€. Bör annulleras minst 2 v. före bokat datum. Bokningar som gäller sommarmånaderna juni, juli och augusti skall avbokas tre fulla kalendermånader innan, i annat fall betalas halva hyran.

Hyror Ungdomsgården PIUG, Pargas
Priserna inkl. moms 24% från 1.1.2020
• Timhyra PIUG ungdomsgård 10€/h
• Övernattning i PIUG ungdomsgård 100 €/dygn

Hyror Ungdomsgårdarna Gluggen, Korpo och Lyan, Nagu
Priserna inkl. moms 24% från 1.1.2020
• Timhyra i Lyan o Gluggen 10€/h
• Barnkalas i Lyan o Gluggen 2h á 30€

Kommunalgårdens hyror är inte fastslagna för 2020 och meddelas senare. Kommunalgården hör inte från 1.1.2020 mera till kulturenhetens verksamhet utan till Fastighetsverket vid Pargas stad.

Med vänlig hälsning,
Pargas Kultur / kultur@pargas.fi