Ofta ställda frågor

Frågor och Svar


Fungerar bokning.pargas.fi på telefon och pad?
Ja men inte optimal att göra bokninar med i telefon då inmormationsfältet är stort. OBS på vissa enheter fungerar webläsaren Safari inte optimalt med bokningsprogrammet, använd då Chrome eller liknande. 


Måste man registrera sig för att boka?
Ja, programmet kräver personuppgifter för bokningen, så som kontakt- person- och adressuppgifter. Dessa som privatperson eller för kopplingen till tex förening eller företag.

 

Vad är SSL? 
Webbservrar och webbläsare använder Secure Sockets Layer (SSL)-protokollet för att hjälpa användare att skydda data vid överföring. En unik, krypterad kanal för privat kommunikation skapas på det annars offentliga internet. Varje SSL-certifikat består av ett nyckelpar samt verifierade identifikationsdata. När en webbläsare (eller klient) pekar på en säker hemsida, delar servern den offentliga nyckeln med klienten i syfte att skapa en krypteringsmetod och en unik sessionsnyckel. Klienten bekräftar att den erkänner och litar på utfärdaren av SSL-certifikatet. Den här processen kallas "SSL-handskakning" och den inleder en säker session som upprätthåller meddelandesekretess och meddelandeintegritet. Läs mer om SSL HÄR.