Sunplugged

REG: DIP-671
Fordonstyp: Släpvagn med centralaxel, släpanordning
Längd: 5,6m
Bredd: 1,9m
Vikt: 1 350kg
Körkort: B-körkort (OBS kan kopplas till dragbilar som får dra max 1500kg bromsad last).

  • Sunplugged ägs av Pargas Stad (kultur, miljö och näringslivs enheterna).

  • Observera att vagnen väger över ett ton (1 350kg), lika mycket som en personbil. Vagnen är registrerad som "hinattava laite". Sunplugged vagnen kräver en tillräckligt stor bil för transport (mindre personbil är INTE att rekomendera).

  • Användaren ansvarar för eventuella skador eller reparationer genom bokningsavtal.

  • Användaren står för transporter av vagnen, om inte annat överenkommes (tilläggskostnad för transport av staden).

  • Solvagnen kan belastas med helt vanliga el-apparater som fungerar med 230Volt växelspänning dvs. normal belysningsström.

  • Anslutningen görs med vanlig stickpropp till uttaget i vagnen.

  • Till uttaget kan anslutas apparater vars förbrukningseffekt inte överstiger 1,4kW (1 400Watt)! Man kan alltså ansluta flera apparater samtidigt bara den totala effekten inte blir större än 1 400W.

  • Apparaternas effektbehov kan avläsas på apparaternas märkskyltar.

Exempel:
- En normal kaffekokare behöver ca 1 500W.
- En vattenkokare behöver ca 1 000W. Så skall man koka både kaffe och vatten får man göra det i tur och ordning.
- En dator ca 100W och en mindre ljudanläggning ca 250W samt belysning (LED) ca 500W blir totalt 100W+250W+500W = 850W och är mindre än 1400W.

SUNPLUGGED manual SE v3.


Hyreskostnader
50€ Föreningar (lokala)
100€ Lokala Företag och Privatpersoner
200€ Övriga (Kunder utanför kommunen)

Hyrorna per dag och inkl moms 24%. Transportkostnader tillkommer ifall kunden inte kan transportera solvagnen själv.

Sunplugged vol2 Sunplugged vol2b

Kontakt/Förfrågningar:  
biosydvast@pargas.fi