PIUG Ungdomsgård 
Skolmästargatan 5
21600 Pargas

Ungdomsgården kan bokas genom förfrågning via kalendern eller direkt till kontaktperson.
Ungdomsgårdens egna bokningar går alltid i första hand, därefter kan bokningsförfrågningar göras. Ungdomsgårdens egna bokningar ses i kalendern som bokade.

Hyror Ungdomsgården PIUG
Priserna inkl. moms 24% från 1.1.2020

  • Timhyra PIUG ungdomsgård 10€/h
  • Övernattning i PIUG ungdomsgård 100 €/dygn


Bokningar:
Fia Isaksson
050 596 2601

Johanna Järnström
050 596 2123