PIUG Ungdomsgård

Besök oss på Skolmästargatan 5, 21600 Pargas.

Ungdomsgården kan bokas genom förfrågning via kalendern eller direkt till kontaktperson. Ungdomsgårdens egna bokningar går alltid i första hand, därefter kan bokningsförfrågningar göras. Ungdomsgårdens egna bokningar ses i kalendern som bokade.

Hyror

Priserna inkl. moms 24%.

  • Timhyra PIUG ungdomsgård 10€/h
  • Övernattning i PIUG ungdomsgård 100€/dygn

Bokningar

För ytterligare information eller bokningsförfrågningar, vänligen kontakta:

Fia Isaksson, kulturchef
fia.isaksson@pargas.fi
050 596 2601
Johanna Järnström, ungdomsledare
johanna.jarnstrom@pargas.fi
050 596 2123